نویسنده = �������� ���������������� ������ ��������
اثربخشی رویکرد روایت درمانی بر اضطراب اجتماعی و عزت‌نفس دانش‌آموزان دختر دوره‌ی راهنمایی

دوره 3، شماره 3، آذر 1393، صفحه 61-73

jsp-3-3-4

مرجان قوامی؛ مریم فاتحی زاده؛ سالار فرامرزی؛ اصغر نوری امامزاده ئی