نویسنده = ������������ ������ ����������������
نقش دانش‌فراشناختی، حالت فراشناختی و باورهای فراشناختی در خلاقیت هیجانی

دوره 10، شماره 4، بهمن 1400، صفحه 86-98

10.22098/jsp.2022.1503

محمدحسین سالاری فر؛ منصور صالحی؛ مرضیه مزدی