نویسنده = ���������� ������������ ����������
رابطه مباحث آیات الاحکام با جهت‌گیری مذهبی و سرمایه روان شناختی در دانش آموزان

دوره 8، شماره 3، آذر 1398، صفحه 26-39

10.22098/jsp.2019.839

بهنام بهاری اودلو؛ فرهاد ادریسی؛ محمد حسین صائینی؛ حسین مرادی


مقایسه عامل به احکام بودن، جهت‌گیری مذهبی و سرمایه روان‌شناختی در میان دانش‌آموزان دختر و پسر

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 58-70

10.22098/jsp.2019.796

بهنام بهاری اودلو؛ فرهاد ادریسی؛ محمد حسین صائینی؛ حسین مرادی