نویسنده = ���������������� �������� ��������
رابطه نگرش فرزند نسبت به والدین با میزان گرایش به ارتباط با جنس مخالف و سطح سازش‌یافتگی در دختران نوجوان

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 7-29

10.22098/jsp.2020.900

عباسعلی حسین خانزاده؛ زهره آهنگرقربانی؛ فاطمه بهزادفر؛ سیده زهرا سیدنوری؛ محبوبه طاهر