نویسنده = ������������������������� ��������������
اثربخشی اجرای روش خودتنظیمی گام‌به‌گام بر تعلل‌ورزی در انجام تکالیف تحصیلی دانش‌آموزان ابتدایی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 199-220

10.22098/jsp.2020.1072

محمدرضا ذوقی‌پایدار؛ راحله مشاوری ایزدی؛ خسرو رشید؛ رسول کردنوقابی


پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجیگری جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 169-189

10.22098/jsp.2020.947

ابوالقاسم یعقوبی؛ محمدرضا ذوقی‌پایدار؛ مهران فرهادی؛ بهنوش یوسفی