نویسنده = ������������ �������� ������
تأثیر شبیه‌سازی‌های آموزشی مبتنی بر رایانه بر هدف‌گرایی تحصیلی و عملکرد یادگیری دانش‌آموزان

دوره 10، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 72-87

10.22098/jsp.2021.1138

مریم رجبیان ده زیره؛ فریبا درتاج؛ حمید رضا مقامی؛ کلثوم نامور