نویسنده = ���������������� �������������� ��������
نقش همنوایی اجتماعی و تعهد اجتماعی در تفسیرگرایی بلومر در معلمان مقطع متوسطه

دوره 10، شماره 3، مهر 1400، صفحه 148-157

10.22098/jsp.2021.1349

باقر قشلاقی؛ حسین ابوالحسن تنهایی؛ جمشید مصباحی‌پور ایرانیان