نویسنده = ���������� ������������ ������������
نقش عوامل بدوتولد در پیش‌بینی ابتلا به اختلال بیش‌فعالی در کودکان

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 150-139

10.22098/jsp.2023.12474.5512

آذین نریمانی؛ مهرداد میرزا رحیمی؛ محمد نریمانی؛ پریسا احدی