نویسنده = ���������������� ������������ ����������
نقش احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری درمیزان استفاده از شبکه‌های مجازی در نوجوانان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 6-19

10.22098/jsp.2023.2219

فرشته پورمحسنی کلوری؛ شهناز نظامی رشید؛ عیسی جعفری؛ ساناز عینی