نویسنده = ���������� �������������� ��������
نقش چشم‌انداز زمان در هیجان تحصیلی دانش‌آموزان پسر مقطع متوسطه دوم

دوره 9، شماره 1، اردیبهشت 1399، صفحه 153-172

10.22098/jsp.2020.908

سمیرا فرزین؛ کاظم برزگر بفرویی؛ مریم فقیهی


اثربخشی آموزش راهبردهای خودتنظیمی در یادگیری بر هیجان‌های تحصیلی دانش‌آموزان دبیرستانی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1398، صفحه 26-42

10.22098/jsp.2019.794

کاظم برزگر بفرویی؛ اکرم‌السادات هاشمی؛ حسن زارعی‌محمودآبادی


ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی محیط یادگیری سازنده گرا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 6-24

d_2_1_92_12_18_1

کاظم برزگر بفرویی؛ علی شیخ الاسلامی