نویسنده = �������������� ��������������
تأثیر آموزش مبتنی بر گفتمان ریاضی بر توانایی استدلال ریاضی دانش‌آموزان دوره‌ی متوسطه

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 22-37

غلامعلی احمدی؛ ابراهیم ریحانی؛ ندا نخستین روحی