نویسنده = ���������������� ����������������
مطالعه تطبیقی متغیرهای مرتبط با موفقیت دانش‌آموزان در آزمون بین‌المللی تیمز 1394

دوره 9، شماره 4، دی 1399، صفحه 46-61

10.32598/JSPI.9.4.4

بهزاد رسول زاده؛ رسول عباسی تقی دیزج؛ صبحانعلی فروزنده