نویسنده = �������������� ��������
اثربخشی شناخت درمانی مبتنی بر حضور ذهن بر اضطراب اجتماعی دانش آموزان

دوره 4، شماره 4، اسفند 1394، صفحه 94-110

علی شیخ الاسلامی؛ فریبرز درتاج؛ زهیر اسکندر