نویسنده = ���������� ��������
تاثیر آموزش مهارتهای ارتباطی بر خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی دانش آموزان

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 39-50

10.22098/jsp.2022.1701

زهرا حسین پور؛ مهناز خسروجاوید؛ موسی کافی


نقش حافظه ی کاری بر روند تحولی ادراک زمان در کودکان دبستانی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 101-117

محمدعلی نظری؛ شهرام واحدی؛ محبوبه روشندل راد؛ موسی کافی