کلیدواژه‌ها = احساس تنهایی
نقش احساس تنهایی، نیاز به محبوبیت و مشکلات رفتاری درمیزان استفاده از شبکه‌های مجازی در نوجوانان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 6-19

10.22098/jsp.2023.2219

فرشته پورمحسنی کلوری؛ شهناز نظامی رشید؛ عیسی جعفری؛ ساناز عینی


پیش‌بینی اعتیاد به اینترنت بر اساس حمایت اجتماعی ادراک شده، احساس تنهایی و هراس اجتماعی

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 81-98

10.22098/jsp.2017.539

علیرضا کاکاوند؛ شقایق نیک اختر؛ مهران سرداری‌پور


اثربخشی آموزش مهارت‌های ارتباطی برخودپنداره و احساس تنهایی دانش‌آموزان با آسیب شنوایی

دوره 4، شماره 2، شهریور 1394، صفحه 39-54

جبار رنجبر؛ مرتضی ترخان؛ محبوبه طاهر؛ عباسعلی حسین خانزاده؛ مهدی عیسی‌پور