کلیدواژه‌ها = پایایی
ساخت و اعتباریابی پرسشنامه مشکلات سلوکی در کودکان و نوجوانان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 34-45

10.22098/jsp.2023.6839.4087

علی رضایی شریف؛ زهرا سهرابی؛ زهرا خادمی استانه؛ جواد جاهدی؛ محمود محمدی رازی؛ فاطمه رضایی شریف؛ الناز جوانبخت


بررسی پایایی و روایی سیاهه فرسودگی در مدرسه

دوره 11، شماره 2، تیر 1401، صفحه 111-119

10.22098/jsp.2022.1699

ساناز عینی؛ سولماز ارشادی فرد؛ بهمن زردی؛ زهره هاشمی


ویژگی های روان سنجی پرسش نامه ی محیط یادگیری سازنده گرا

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 6-24

d_2_1_92_12_18_1

کاظم برزگر بفرویی؛ علی شیخ الاسلامی