کلیدواژه‌ها = اضطراب امتحان
تعیین نقش الگوهای‌ روابطی و سبک‌های‌اسنادی والدین در پیش‌بینی مدرسه‌هراسی و اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1402، صفحه 20-33

10.22098/jsp.2023.2248

حسن جعفرزاده داشبلاغ؛ بابک همتی؛ ناهید معراجی؛ نادر فخرذاکری


مقایسه اثربخشی مداخله‌ فراشناختی و خودآموزی‌کلامی مایکنبام بر اضطراب‌امتحان دانش‌آموزان دختر‌ دبیرستانی

دوره 5، شماره 1، اردیبهشت 1395، صفحه 48-64

سجاد طاهرزاده قهفرخی؛ صغری ابراهیمی‌قوام؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور


تأثیرآموزش مدیریت زمان بر اضطراب امتحان و انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشآموزان

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 131-144

jsp-3-1-93-3-9

ابوالقاسم یعقوبی؛ حسین محققی؛ محمدرضا یوسف زاده؛ کامران گنجی؛ ناهید الفتی


فراتحلیل اثربخشی مداخلات روان شناختی بر میزان اضطراب امتحان در ایران باروش روزنتال و رابین

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 99-118

d-2-1-91-11-6

حمیدرضا عریضی؛ احمد عابدی؛ سیدحبیب اله احمدی فروشانی