کلیدواژه‌ها = بهزیستی تحصیلی
ویژگی‌های روا‌‌ن‌سنجی پرسشنامه بهزیستی تحصیلی

دوره 11، شماره 3، مهر 1401، صفحه 108-121

10.22098/jsp.2022.1804

نورعلی فرخی؛ زهرا طباطبایی جبلی؛ حسن محمودیان؛ سمیه بهمن آبادی؛ مصطفی علی خانی


پیش‌بینی بهزیستی تحصیلی براساس احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی با میانجیگری جهت‌گیری هدف در دانش‌آموزان

دوره 9، شماره 2، تیر 1399، صفحه 169-189

10.22098/jsp.2020.947

ابوالقاسم یعقوبی؛ محمدرضا ذوقی‌پایدار؛ مهران فرهادی؛ بهنوش یوسفی