کلیدواژه‌ها = عملکرد تحصیلی
اثربخشی آموزش کنش‌های اجرایی و نوروفیدبک بر ارتقاء عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان

دوره 7، شماره 2، شهریور 1397، صفحه 177-195

10.22098/jsp.2018.699

مهدی غیاثی گیشی؛ علی مشهدی؛ علی غنائی چمن آباد


رابطه بین امید ،خوش‌بینی و معنای تحصیل با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دوره پیش دانشگاهی

دوره 3، شماره 2، مرداد 1393، صفحه 137-152

93-3-2-8

علی عیسی زادگان؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ فیروز مروئی میلان


ارتباط خودپنداره و فرسودگی تحصیلی با عملکرد تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 1، شماره 4، اسفند 1391، صفحه 90-103

d_1_4_91_12_1_6

نیلوفر میکاییلی؛ غلامعلی افروز؛ لیلا قلیزاده