اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4419
تعداد پذیرش 280
تعداد پذیرش بدون داوری 72
تعداد عدم پذیرش 3912
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3673

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 43
تعداد مقالات 406
تعداد مشاهده مقاله 1146239
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 808409
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 42 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 46 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 223 روز
متوسط زمان داوری -10 روز
متوسط زمان پذیرش 894 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 700 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 62 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 145 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 6 %