کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان شناختی
تعداد مقالات: 2
1. اثر بخشی آموزش گروهی مبتنی بر رویکرد امید درمانی بر افزایش امید و بهزیستی روان شناختی دانش آموزان

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 116-130

یزدان موحدی؛ جلیل ب اباپورخیرالدین؛ معصومه موحدی


2. مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 6-22

بتول احدی؛ محمدباقر ستوده؛ یعقوب حبیبی