نشریه علمی روان­شناسی مدرسه در آخرین رتبه بندی پایگاه استنادی نشریات علوم جهان اسلام (ISC) جزو مجلات با کیفیت Q1 انتخاب و ضریب تأثیر(0/68) را دریافت نموده است. هنگام ارسال مقاله به مجله، کاربرگ تعهد و تعارض منافع نویسندگان پس از تکمیل و امضا با فرمت PDF و یا JPG  به همراه فایل مقاله ارسال شود. پیرو آیین‌نامه نشریات علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به‌منظور پاسداری از حقوق و مالکیت فکری و معنوی پژوهشگران و پیشگیری از چاپ نوشتارهای تکراری، نشریه روان­شناسی مدرسه از نرم‌افزار همسان یاب استفاده می‌نماید. لذا ارسال گزارش سامانه همانندجو الزامی است. این نشریه تابع قوانین بین المللی Cope در خصوص سرقت ادبی است و با متخلفان بر اساس قوانین بین المللی برخورد می کند.

 

 • کشور محل چاپ:  ایران
 • وضعیت چاپچاپی و الکترونیکی
 • شروع انتشاربهار 1391
 • شاپای الکترونیکی و چاپی 2252-0821
 • ضریب تأثیر در (ISC) : 0/68
 • رتبه ارزیابی در (ISC)  : Q1
 • رتبه ارزیابی در وزارت علوم: B
 • درصد پذیرش مقالات:14% 
 • نوبت‌های چاپفصلنامه
 • دسترسی قبلیبلی
 • زبان مجله:  فارسی (چکیده انگلیسی و خلاصه مبسوط انگلیسی)
 • حوزه تخصصی روان­شناسی مدرسه و آموزشگاه
 • نوع مجله:   نشریه علمی
 • مقالات قابل بررسی:   علمی پژوهشی
 • هزینه داوری و انتشار مقاله رایگان    
 • دسترسی رایگان و آزاد به مقالات:  بلی
 • نمایه شده:   بلی
 • نوع  داوری داوری تخصصی به صورت بسته و حداقل 2 داور
 • زمان بررسی اولیه حداکثر 15 روز
 • زمان داوری حداقل 6 هفته
 • ایمیل مجله: jsp_uma@yahoo.com
 • دسترسی آزاد از: magiran.com, noormags.ir, sid.ir, ensani.ir
شماره جاری: دوره 10، شماره 3، پاییز 1400 

1. آموزش مشغولیت تحصیلی بر خلاقیت هیجانی دانش‌آموزان

صفحه 6-17

10.22098/jsp.2021.1339

فهیمه حسنی؛ فریبرز درتاج؛ فریبرز باقری؛ ابوطالب سعادتی شامیر


نشریات مرتبط