اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4298
تعداد پذیرش 259
تعداد پذیرش بدون داوری 63
تعداد عدم پذیرش 3811
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3578

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 11
تعداد شماره‌ها 41
تعداد مقالات 385
تعداد مشاهده مقاله 1063675
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 770523
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 40 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 47 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 224 روز
متوسط زمان داوری -10 روز
متوسط زمان پذیرش 896 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 691 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 63 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 148 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 111 روز
درصد پذیرش 6 %