نویسنده = عیسی محمدی
تعداد مقالات: 4
1. نقش نگرش‌های ناکارآمد و خودپنداره تحصیلی در پیش بینی اضطراب امتحان دانش‌آموزان

دوره 8، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 77-91

آناهیتا راست روشن طبیبی؛ عیسی محمدی


2. نقش فشار اجتماعی و هوش هیجانی در پیش‌بینی رفتارهای اعتیادآور به تلفن همراه در دانش آموزان مقطع متوسطه

دوره 7، شماره 1، بهار 1397، صفحه 121-137

یاسر حبیبی؛ سجاد قبادزاده؛ عیسی محمدی؛ امیر مهدی زاده