کلیدواژه‌ها = اهداف پیشرفت
تعداد مقالات: 4
2. رابطه اهداف پیشرفت با احساس تعلق به مدرسه و نشاط ذهنی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 99-119

فائزه شریفی؛ افسانه مرزیه؛ حسین جناآبادی


3. رابطه‌ی محیط کلاس، اهداف پیشرفت، تفکر تأملی با عملکرد ریاضی دانش‌آموزان

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 52-69

فاطمه تویسرکانی راوری؛ مهدی عرب زاده؛ پروین کدیور


4. بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی

دوره 4، شماره 1، بهار 1394، صفحه 122-138

سعید مهنا؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان