کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
تعداد مقالات: 20
1. نقش فرهنگ مدرسه در پیش بینی احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان

دوره 9، شماره 3، پاییز 1399، صفحه 278-287

انیس نیکدل تیموری؛ حسین جناآبادی


2. اثربخشی آموزش خودکارآمدی بر استرس تحصیلی و مهارت‏های اجتماعی دانش‌آموزان دختر

دوره 7، شماره 2، تابستان 1397، صفحه 196-213

محمود کوشکی؛ هادی کرامتی؛ جعفر حسنی


4. نقش هوش اخلاقی و ادراک خطر در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی و اهمال‌کاری دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، تابستان 1396، صفحه 124-145

محمد نریمانی؛ گلاویژ محمدی؛ نسرین الماسی راد؛ جهانگیر محمدی


7. مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانش ‬آموزان با و بدون نشانه ‬های وسواس

دوره 6، شماره 1، بهار 1396، صفحه 99-114

سیده هایده کریمی یوسفی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی


8. مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 24-38

ابوالفضل پلنگی؛ یاسر حبیبی؛ محمد علی قاسمی نژاد


9. مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانش آموزان بی سرپرست و عادی

دوره 5، شماره 3، پاییز 1395، صفحه 167-182

صدیقه کریمی؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر


11. در دانش آموزان (SBQ) ساخت و آماده سازی پرسش نامه ی پیوند با مدرسه

دوره 3، شماره 1، بهار 1393، صفحه 55-67

علی رضایی شریف؛ الهه حجازی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ جواد اژه ای


13. نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی ناگویی خلقی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 76-96

زهرا رستم اوغلی؛ توکل موسی زاده؛ بابک رضازاده؛ سهیلا رستم اوغلی


14. اثربخشی آموزش گروهی همدلی بر بهبود روابط بین شخصی و خود تنظیمی ADHD عاطفی دانش آموزان دارای نشانه های

دوره 2، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 6-28

محمد جواد بگیان؛ شیما پژوهی نیا؛ بابک رضازاده


15. عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 42-61

سجاد بشرپور؛ علی عیسی زادگان؛ حسین علیزاده


16. مقایسه ی ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس آزمون اندریافت کودکان

دوره 2، شماره 1، بهار 1392، صفحه 6-22

عادله اصلی پور؛ موسی کافی؛ مهناز خسروجاوید؛ محمدکاظم فخری


18. مقایسه ی بهزیستی روان شناختی و مکانیزم های دفاعی در دانش آموزان با و بدون لکنت زبان

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 6-22

بتول احدی؛ محمدباقر ستوده؛ یعقوب حبیبی


19. توزیع متفاوت مؤلفه های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 63-81

احمد علیپور؛ فرهاد شقاقی؛ زیبا برقی ایرانی


20. مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی

دوره 1، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 104-113

نیلوفر میکاییلی؛ فریدون پاکپور؛ مسعود گنجی