کلیدواژه‌ها = بهزیستی روان‌شناختی
تعداد مقالات: 9
2. نقش هیجانات مثبت و منفی در پیش‌بینی بهزیستی روان‌شناختی دانش-آموزان پسر ورزشکار

دوره 8، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 40-55

بهزاد تقی پور؛ فائزه غلامی؛ محمد جواد رنجبر؛ زهرا رستم اوغلی؛ رقیه برزگران


4. رابطۀ دلبستگی به والدین، هوش معنوی و جنسیت با بهزیستی روان‌شناختی در دانش‌آموزان تیزهوش

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 176-198

فاطمه نصرتی؛ عباس رحیمی نژاد؛ علی قیومی نائینی


5. اثربخشی آموزش برنامه تاب آوری بر خشم و بهزیستی روان شناختی دانش‌آموزان تکانشور

دوره 6، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 120-139

اسماعیل صدری دمیرچی؛ سجاد بشرپور؛ شکوفه رمضانی؛ غفار کریمیانپور


8. اثربخشی روش نگرانی مشترک بر بهزیستی روان‌شناختی دانش‌آموزان قربانی قلدری

دوره 4، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 143-161

محمد نریمانی؛ محمدعلی قاسمی‌نژاد؛ زهرا رستم اوغلی