دوره و شماره: دوره 6، شماره 1 - شماره پیاپی 21، بهار 1396، صفحه 1-169 
1. بررسی اثربخشی درمان تعامل والد-کودک در بهبود توجه پایدار دانش‌آموزان

صفحه 7-25

راضیه ایزدی فرد؛ ناصر صبحی قراملکی؛ علی اکبر ارجمندنیا


6. مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانش ‬آموزان با و بدون نشانه ‬های وسواس

صفحه 99-114

سیده هایده کریمی یوسفی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی


7. بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش‌آموزان

صفحه 115-129

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ یاسر حبیبی؛ بهمن زردی