درباره نشریه

این نشریه دارای درجه‌ی علمی - پژوهشی بوده و در قالب تفاهم‌نامه با دانشگاه‌ فردوسی مشهد، دانشگاه گیلان، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی«ره»، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تبریز و دانشگاه شیراز با دانشگاه محقق اردبیلی و با مجوز شماره‌ی 271006/3 مورخ 24/12/1390 کمیسیون بررسی علمی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن‍ّاوری به چاپ می‌رسد. 

 

اساسنامه فصلنامه روانشناسی مدرسه

فصل اول- کلیات و اهداف

ماده1: به منظور ارتقای علمی روان شناسان بالاخص فارغ التحصیلان رشته روان شناسی و ترغیب پژوهشگران برای انجام پژوهش در حیطه ی روانشناسی مدرسه که یک شاخه جدید از روان شناسی محسوب می شود فصلنامه روانشناسی مدرسه که از این پس فصلنامه نامیده خواهد شد بعد از اخذ مجوز از کمیسیون نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری توسط دانشگاه محقق اردبیلی(که از این پس دانشگاه نامیده می شود) منتشر خواهد شد.

ماده2: صاحب امتیاز فصلنامه دانشگاه بوده و با همکاری شش دانشگاه که از این پس دانشگاهها نامیده می شود بچاپ خواهید رسید. در این راستا دانشگاه برای همکاری در چاپ این فصلنامه تفاهم نامه ای با انجمن در 10 ماده در مورخه1/4/90منعقد نموده است و مدت همکاری 4 سال می باشد.

ماده3: مدیر مسئول فصلنامه به پیشنهاد معاونت پژوهشی دانشگاه و سردبیر واعضای هیئت تحریریه فصلنامه به پیشنهاد انجمن و با تصویب شورای پژوهشی دانشگاه صورت می گیرد.

 

ماده 4: تعداد اعضای هیات تحریریه فصلنامه 13 نفر می باشد که از این تعداد 4 نفر از دانشگاه محقق اردبیلی، 1 نفر از دانشگاه تبریز ،1 نفر از دانشگاه  پیام نورتهران، 1 نفر از دانشگاه تربیت مدرس و 1 نفر از دانشگاه گیلان و 1 نفر از فردوسی مشهد،1 نفر آزاد اسلامی ساری،1 نفر دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین ،1 نفر از دانشگاه شیراز و 1 نفر از دانشگاه علوم پزشکی اردبیل می باشد.تغییر یا افزایش این تعداد بانظر دانشگاهها و تصویب شورای پژوهشی دانشگاه واطلاع کمیسیون نشریات خواهد بود.

ماده5: داشتن شرط حداقل رتبه دانشیاری و داشتن مدرک دکتری روان شناسی برای حضور در هیات تحریریه فصلنامه الزامی است.

ماده 6- دانشگاه موظف است قبل از تغییر سردبیر و یا هر کدام از اعضای هیات تحریریه، تایید شورای پژوهشی دانشگاه و موافقت کمیسیون نشریات را در مورد فرد یا افراد اخذ نماید.

ماده 7- سردبیر باید حداقل 10 مقاله علمی و پژوهشی که 5 مقاله آن در نشریات دارای ضریب تاثیر در پایگاه نمایه سازی ISC در موضوع نشریه باشد ارائه نماید.

ماده8- علاوه بر مدیر مسئول و سردبیر و اعضای هیات تحریریه وجود ویراستار ادبی، انگلیسی و کارشناس مجله در تیم علمی و اجرایی فصلنامه الزامی است.

فصل دوم: وظایف و فعالیت ها

ماده 9: فصلنامه با هزینه ی معاونت پژوهشی دانشگاه بچاپ خواهد رسید.

ماده10: فصلنامه به انتشار 4 شماره در سال اقدام خواهد نمود.

ماده 11: هر شماره فصلنامه حداقل 7 مقاله بوده و حداقل تعداد صفحات آن کمتر از 60 صفحه  نخواهد بود.

ماده 12- سهم مقالات متعلق به اعضای هیات تحریریه، مدیر مسئول و سردبیر در نشریات چاپ شده، 30 درصد (2 مقاله از 7 مقاله) خواهد بود.

ماده 13- حداقل 50 درصد مقاله های هر شماره از فصلنامه ، از نویسندگان خارج از دانشگاه می باشد.

ماده 14- نشان (آرم) دانشگاه ها روی جلد فصلنامه چاپ شود.

ماده 15- فصلنامه بعد از اخذ مجوز از کمیسیون نشریات کشور ملزم به تهیه وب سایت برای فصلنامه است.

فصل سوم: ضوابط قالب فصلنامه

ماده 16- فصلنامه باید دارای نمایه سالیانه و شاپا رسمی باشد.

ماده17- فصلنامه بعد از اخد مجوز از کمیسیون نشریات کشور اقدام به اخذ مجوز چاپ از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خواهد نمود.

ماده 18- تاریخ دریافت و پذیرش مقاله ی جدید در فصلنامه درج می شود و این زمان بیش از شش ماه طول نخواهد کشید.

ماده19 - فصلنامه تنها به چاپ مقاله های علمی پژوهشی اقدام خواهد کرد و از چاپ مقاله های ترجمه اجتناب خواهد کرد.

ماده 20 -  فصلنامه به زبان فارسی و چکیده ی آن به زبان انگلیسی به چاپ خواهد رسید.

ماده 21- بعد از چاپ دو شماره، فصلنامه باید در پایگاه های Sid و ISC نمایه شود.

ماده 22- فصلنامه در قطع وزیری و به صورت یک ستونی چاپ می شود.

ماده23 - چکیده فارسی و انگلیسی هر کدام در یک ستون و در صفحه ی اول آورده می شود.

ماده 24- نویسندگان مقاله در تدوین مقاله های خود از فرمت APA استفاده خواهند کرد.

فصل چهارم : فرایند داوری فصلنامه

ماده 25- بعد از دریافت مقاله از نویسندگان، اعلام وصول به نویسندگان  بصورت الکترونیکی وحداکثر در 3 روز توسط دفتر فصلنامه انجام می گیرد.

ماده 26- مقالات بعد از دریافت، توسط سردبیر مجله بررسی اولیه می شود.

ماده 27- در مرحله ی بعد، همه ی مقالات بررسی شده  جهت تعیین تکلیف در جلسه ی هیات تحریریه فصلنامه مطرح می شود.

ماده 28-بعد از طرح مقالات در جلسه هیات  تحریریه و در صورت همخوانی نداشتن مقالات با اهداف فصلنامه، نظر هیات تحریریه به نویسنده مقاله به صورت مکتوب و الکترونیکی حداکثر در عرض 7 روز ارسال خواهد شد.

ماده 29-اخذ تعهد از نویسندگان مبتنی بر عدم چاپ مقاله و ارائه­ی آنها به مجلات دیگر در خلال داوری (حداکثر 30 روز) برای مقالات قبل از ارسال جهت داوری علمی الزامی است.

ماده 30-در صورت متناسب بودن مقاله با اهداف مجله، مقاله به 3 نفر داور بدون نام و نشان نویسنده، توام با فرم داوری ارسال خواهد شد.

 ماده 31-داوران علمی فصلنامه ملزم به داوری و ارسال نظریات خود در دامنه زمانی 15 روز به دفتر مجله هستند.

ماده 32-در صورت تاخیر در زمان داوری، مدیر داخلی فصلنامه با هماهنگی  سردبیر، مدیر مسئول و دیگر اعضای هیات تحریریه داور مقاله را تغییر داده و مقاله به داور دیگر ارسال خواهد شد.

ماده33-وجود دو رای داوری مبنی بر غیرقابل چاپ بودن به رد مقاله و داشتن دو رای قابل چاپ بودن و یا اصلاح جزئی و کلی به پذیرش و چاپ مقاله منجر خواهد شد مشروط بر آنکه اصلاحات اعلام شده از طرف دفتر مجله توسط نویسنده مقاله اعمال (در 15 روز) و اصلاحات مورد قبول کارشناس مجله( که توسط اعضای هیات تحریریه تعیین می شود) قرار گیرد.

فصل پنجم - فرایند آماده سازی فصلنامه بعد از داوری

ماده 34-بعد از تایید نهایی مقاله توسط  سردبیر، پذیرش مقاله برای چاپ در شماره های آتی توسط مدیر مسئول فصلنامه به نویسنده اعلام می شود.

 ماده 35-تعیین مقاله های هرشماره از فصلنامه در جلسه ی هیات تحریریه که هر 15 روز یکبار با حضور نصف به یک اعضای هیات تحریریه  تشکیل می شود انجام خواهد شد.

ماده36-ویراستاری ادبی مقالات و ویراستاری چکیده ی انگلیسی الزامی است. در ضمن ویراستاری علمی مقالات نیز به عهده ی سردبیر می باشد.

ماده 37-بعد از تایپ و صفحه آرایی و ویراستادی مجله، هر نویسنده ، مقاله  نهایی شده خود را مطالعه و بعد از تائید آن به دفتر مجله ارسال خواهد نمود.

ماده 38-مطالعه نهایی فصلنامه آماده چاپ قبل از ارسال به چاپخانه توسط همه ی اعضای هیات تحریریه صورت می گیرد.

ماده 39-این فصلنامه حداکثر در تیراژ کمتر از 1000 نسخه چاپ می شود.

ماده 40-دفتر فصلنامه بعد از چاپ ملزم به ارسال 3 نسخه از مجله برای نویسندگان مقاله و یک نسخه از مجله به داوران علمی و اعضای هیات تحریریه فصلنامه می باشد.

ماده 41- آدرس دفتر فصلنامه ، اردبیل- دانشگاه محقق اردبیلی، صندوق پستی 179، دفتر فصلنامه روانشناسی مدرسه  ( تلفن04533511086) می باشد.

ماده42-این اساسنامه مشتمل بر 5 فصل و 42 ماده تنظیم و در جلسه مورخه  6/4/90  شورای پژوهشی دانشگاه به تصویب رسید.