مجله «روان شناسی مدرسه» در بین ده نشریه برتر کشور قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه محقق اردبیلی، پروفسور یوسف عباسپور مدیر پژوهشی دانشگاه گفت: مجله «روانشناسی مدرسه» با مدیرمسئولی و سردبیری پروفسور محمد نریمانی معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه محقق اردبیلی بر اساس شاخص تاثیر (Impact Factor) چهار ساله پایگاه اطلاعاتی مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID، یکی از ده نشریه برتر در حوزه علوم انسانی شناخته شد.

AWT IMAGE