اصول اخلاقی انتشار مقاله

مقاله‌های ارسالی نباید قبلا در نشریه‌ی دیگری چاپ یا در همایش دیگری ارائه شده باشد.

مسئولیت مطالب مطرح شده در مقاله‌ها به عهده‌ی نویسنده یا نویسندگان است.

مقاله‌ها باید حاصل کار پژوهشی نویسنده یا نویسندگان (Research Papers) باشد.