اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4785
تعداد پذیرش 334
تعداد پذیرش بدون داوری 85
تعداد عدم پذیرش 4237
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3972

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 48
تعداد مقالات 459
تعداد مشاهده مقاله 1402046
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 935763
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 45 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 220 روز
متوسط زمان داوری -6 روز
متوسط زمان پذیرش 893 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 741 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 135 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 12246 روز
درصد پذیرش 7 %