اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4858
تعداد پذیرش 345
تعداد پذیرش بدون داوری 86
تعداد عدم پذیرش 4301
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 4035

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 13
تعداد شماره‌ها 49
تعداد مقالات 470
تعداد مشاهده مقاله 1491229
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 990663
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 46 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 44 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 219 روز
متوسط زمان داوری -6 روز
متوسط زمان پذیرش 884 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 742 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 58 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 133 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 9907 روز
درصد پذیرش 7 %