اطلاعات آماری نشریه

آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 4662
تعداد پذیرش 315
تعداد پذیرش بدون داوری 80
تعداد عدم پذیرش 4106
تعداد عدم پذیرش بدون داوری 3852

مقالات منتشر شده (از سال 1388)
تعداد دوره‌ها 12
تعداد شماره‌ها 46
تعداد مقالات 441
تعداد مشاهده مقاله 1309019
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 893105
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان تا اولین اقدام 44 روز
متوسط زمان تا اولین ارسال برای داوری 45 روز
متوسط زمان تا ارسال اولین بازنگری 221 روز
متوسط زمان داوری -7 روز
متوسط زمان پذیرش 900 روز
متوسط زمان پذیرش بدون داوری 728 روز
متوسط زمان عدم پذیرش 59 روز
متوسط زمان عدم پذیرش بدون داوری 138 روز
متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) 73 روز
درصد پذیرش 7 %