کلیدواژه‌ها = تفکر انتقادی
تأثیر آموزش راهبردهای یادگیری خودتنظیمی بر تفکر انتقادی دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 3، آذر 1396، صفحه 116-135

10.22098/jsp.2017.588

ایرج نیک پی؛ سعید فرحبخش؛ لیلا یوسف وند