کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی
تعداد مقالات: 16
6. اثربخشی بازخورد نوشتاری معلم بر خودکارآمدی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان

دوره 5، شماره 2، تابستان 1395، صفحه 55-70

عطیه ذوالفقاریان؛ معصومه خسروی؛ پروین رفیعی نیا؛ پرویز صباحی


9. مدل‌یابی ساختاری رابطه‌ی خودکارآمدی، فراشناخت با ارزیابی حل مسأله‌ی دانش‌آموزان متوسطه

دوره 3، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 106-121

صادق نصری؛ بهرام صالح صدق پور؛ منوچهر چراغیان رادی


10. تبیین نقش اثر بخشی آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر خودکارآمدی و عزت نفس دانش‌آموزان پسر پایه‌ی اول دوره‌ی متوسطه

دوره 3، شماره 2، تابستان 1393، صفحه 226-239

توکل موسی زاده؛ سلمان شاهمحمدی؛ ابوالفضل سلطان مرادی


11. مقایسه ی پنج عامل بزرگ شخصیتی و خودکارآمدی در دانش آموزان تیزهوش و عادی

دوره 2، شماره 3، پاییز 1392، صفحه 164-180

محمد نریمانی؛ مجتبی عینی؛ حمیدرضا دهقان؛ حانیه غلامزاده؛ مجید صفارینی


13. اثربخشی آموزش کنترل تکانه بر خودکارآمدی و ابعاد آن در دان شآموزان ADHD دارای نشانههای

دوره 1، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 57-73

سعید رجبی؛ عباس ابوالقاسمی؛ محمد نریمانی؛ فاطمه قائمی


14. ارتباط حرمت خود و خودکارآمدی با اضطراب ریاضی دانش آموزان

دوره 1، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 6-26

سیف الله آقاجانی؛ فرهاد خرمایی؛ سعید رجبی؛ زهرا رستم اوغلی خیاوی