کلیدواژه‌ها = توجه
اثر بخشی آموزش ادراک دیداری بر بهبود توجه دانش‌آموزان مبتلا به اختلال نارسایی توجه/ بیش‌فعالی

دوره 7، شماره 1، خرداد 1397، صفحه 102-120

10.22098/jsp.2018.659

سارا تقی زاده؛ محمد نریمانی؛ گودرز صادقی هشجین؛ سجاد بشرپور


ارتباط بین الگوی بصری و توجه در طراحی آموزشی با کمک کامپیوتر برای کودکان با اختلال ADHD

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 101-116

نسرین محمدحسنی؛ هاشم فردانش؛ جواد حاتمی‌