موضوعات = روانشناسی آموزشگاه
اثربخشی آموزش تنظیم هیجان بر استرس ادراک شده و خودکنترلی دانش‌آموزان مبتلا به آسم

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22098/jsp.2024.14436.5768

حسین بیات؛ حسن رضایی جمالویی؛ مسلم عباسی؛ مهدی طاهری


تدوین و اعتباریابی بسته آموزشی ذهنیت پویا مبتنی بر نظریه باورهای هوشی دوئک و بررسی اثربخشی آن بر انگیزش تحصیلی دانش آموزان دختر

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22098/jsp.2024.9548.4988

عصمت رادمنش؛ فریبرز درتاج؛ اسماعیل سعدی پور؛ علی دلاور؛ حسن اسدزاده دهرایی


مقایسه اثربخشی آموزش حل مساله و مدیریت رفتار به مادران بر مشکلات رفتاری برونی سازی شده کودکان دارای اختلال طیف اتیسم

دوره 12، شماره 2، مرداد 1402، صفحه 87-75

10.22098/jsp.2023.6905.4114

دیانا حبیبی؛ فریبا حافظی؛ امیری مجد مجتبی؛ پرویز عسگری؛ علیرضا حیدری