کلیدواژه‌ها = همدلی
اثربخشی آموزش مهارت‌های هوش اخلاقی بر همدلی دانش‌آموزان پسر زورگو

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22098/jsp.2022.8140.4575

علی شیخ الاسلامی؛ نسترن سیداسماعیلی قمی


بررسی خصوصیات روان سنجی پرسشنامه همدلی و همدردی در دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 115-129

10.22098/jsp.2017.541

محمد نریمانی؛ وحید فلاحی؛ یاسر حبیبی؛ بهمن زردی


تعیین نقش همدلی و سبک زندگی اسلامی‌ در تبیین رفتار جامعه یار معلمان

دوره 5، شماره 4، اسفند 1395، صفحه 75-84

اکبر عطادخت؛ سجاد بشرپور؛ حسین دولتی