کلیدواژه‌ها = پرخاشگری
اثربخشی آموزش همدلی بر پرخاشگری و کیفیت روابط با همسالان دانش‌آموزان پسر

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 120-138

10.22098/jsp.2020.1068

محسن شاکری؛ اکرم جعفری ندوشن؛ سمیه کهدوئی