کلیدواژه‌ها = سلامت روانی
اثربخشی آموزش مدیریت خشم و حل مسئله بر سلامت روان و سبک های تربیتی مربیان پیش دبستانی

دوره 2، شماره 4، اسفند 1392، صفحه 98-117

d_2_92_12_18_6

محسن شکوهی یکتا؛ سعید اکبری زردخانه؛ خدیجه شاهمحمدی