دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، اسفند 1392 
رابطه ی شیوه های فرزند پروری والدین و کمرویی با خلاقیت در تیزهوشان

صفحه 137-153

d_2_92_12_18_8

ندا فراهینی؛ غلامعلی افروز؛ سیدکاظم رسول زاده طباطبایی