کلیدواژه‌ها = خودکارآمدی تحصیلی
ارائه مدل علّی روابط ابعاد جهت‌گیری اهداف پیشرفت و کمک‌طلبی تحصیلی: نقش درگیری تحصیلی و خودکارآمدی

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 139-161

10.22098/jsp.2020.1069

محمد حسن صیف؛ احمد رستگار؛ سعید طالبی؛ میترا یادگار؛ راهیل قائدی


نقش میانجی خودکارآمدی تحصیلی در رابطه بین هوش هیجانی و خلاقیت با انگیزش پیشرفت

دوره 8، شماره 2، شهریور 1398، صفحه 22-42

10.22098/jsp.2019.812

یوسف دهقانی؛ سید علی افشین؛ فریده سادات حسینی؛ مهری سعیدی


پیش بینی سلامت روان دانش‌آموزان براساس باورهای دینی، خودکارآمدی تحصیلی و رشد اخلاقی

دوره 7، شماره 4، اسفند 1397، صفحه 143-157

10.22098/jsp.2019.752

سیف اله مدبر؛ اسماعیل صدری دمیرچی؛ نسیم محمدی


بررسی روابط ساختاری ادراک از جو مدرسه و اهداف پیشرفت با خودکارآمدی تحصیلی

دوره 4، شماره 1، خرداد 1394، صفحه 122-138

سعید مهنا؛ فرزانه میکائیلی منیع؛ علی عیسی زادگان