کلیدواژه‌ها = دانش آموزان
شناسایی عوامل موثر بر اضطراب امتحان در سازمان های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22098/jsp.2024.14603.5784

محمد نریمانی؛ نیما صادقزاده بلیل


نقش فرهنگ مدرسه در پیش بینی احساس تعلق به مدرسه دانش آموزان

دوره 9، شماره 3، مهر 1399، صفحه 278-287

10.22098/jsp.2020.1076

انیس نیکدل تیموری؛ حسین جناآبادی


نقش هوش اخلاقی و ادراک خطر در پیش‌بینی فرسودگی تحصیلی و اهمال‌کاری دانش‌آموزان

دوره 6، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 124-145

10.22098/jsp.2017.571

محمد نریمانی؛ گلاویژ محمدی؛ نسرین الماسی راد؛ جهانگیر محمدی


مقایسه ابعاد سرشت و منش در دانش ‬آموزان با و بدون نشانه ‬های وسواس

دوره 6، شماره 1، خرداد 1396، صفحه 99-114

10.22098/jsp.2017.540

سیده هایده کریمی یوسفی؛ عباس ابوالقاسمی؛ بهنام خشنودنیای چماچائی


مقایسه‌ی فشار اجتماعی و حساسیت به طرد در دانش‌آموزان با و بدون لکنت زبان

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 24-38

ابوالفضل پلنگی؛ یاسر حبیبی؛ محمد علی قاسمی نژاد


مقایسه اختلالات رفتاری، عزت نفس و رضایت از زندگی در دانش آموزان بی سرپرست و عادی

دوره 5، شماره 3، آذر 1395، صفحه 167-182

صدیقه کریمی؛ محمود نجفی؛ محمد علی محمدی فر


در دانش آموزان (SBQ) ساخت و آماده سازی پرسش نامه ی پیوند با مدرسه

دوره 3، شماره 1، خرداد 1393، صفحه 55-67

jsp-3-1-93-3-4

علی رضایی شریف؛ الهه حجازی؛ محمود قاضی طباطبایی؛ جواد اژه ای


نقش تعلل ورزی، خود تنظیم گری و باورهای فراشناختی در پیش بینی ناگویی خلقی دانش آموزان دختر دوره ی متوسطه

دوره 2، شماره 3، مهر 1392، صفحه 76-96

d-2-3-92-7-5

زهرا رستم اوغلی؛ توکل موسی زاده؛ بابک رضازاده؛ سهیلا رستم اوغلی


مقایسه ی ویژگی های روان شناختی دانشآموزان پرورشگاهی و ساکن در خانواده بر اساس آزمون اندریافت کودکان

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 6-22

d-2-1-91-11-1

عادله اصلی پور؛ موسی کافی؛ مهناز خسروجاوید؛ محمدکاظم فخری


عوامل فشارزای دانشآموزان دوره ی متوسطه ی شهر اردبیل و برخی متغیرهای مرتبط با آنها

دوره 2، شماره 1، فروردین 1392، صفحه 42-61

d-2-1-91-11-3

سجاد بشرپور؛ علی عیسی زادگان؛ حسین علیزاده


توزیع متفاوت مؤلفه های کارآفرینی در دانش آموزان چپ دست و راست دست

دوره 1، شماره 3، مهر 1391، صفحه 63-81

d_1_3_91_7_1_4

احمد علیپور؛ فرهاد شقاقی؛ زیبا برقی ایرانی


مقایسه ی باورهای فراشناختی در دانش آموزان تیز هوش و عادی

دوره 1، شماره 2، تیر 1391، صفحه 104-113

d_1_2_91_5_15_6

نیلوفر میکاییلی؛ فریدون پاکپور؛ مسعود گنجی