موضوعات = روانشناسی مدرسه
نقش عوامل روان‌شناختی در عملکرد دانش‌آموزان کشتی‌گیر

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 23 مهر 1401

10.22098/jsp.2022.8375.4660

رضا فرضی زاده؛ اکبر آبروش


بررسی اثربخشی بسته آموزشی درمانی خانواده محور بر انطباق اجتماعی بیماران مبتلا به اختلال طیف اسکیزوفرنی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 15 آبان 1401

10.22098/jsp.2022.9803.5056

بابک همتی؛ محمد نریمانی؛ وکیل نظری؛ رضا کاظمی


نقش میانجی بی‌اشتیاقی اخلاقی در روابط ویژگی‌های سرشتی با نشانه‌های اختلال سلوک در دانش‌آموزان

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 بهمن 1401

10.22098/jsp.2023.11257.5355

فاضله حیدری؛ محمد نریمانی؛ سیف اله آقاجانی؛ سجاد بشرپور


اثربخشی آموزش هوش اخلاقی بر شایستگی اجتماعی، بدتنظیمی هیجانی و روابط با همسالان در دانش آموزان زورگو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 17 اردیبهشت 1402

10.22098/jsp.2023.10349.5209

بهروز جهان دیده؛ عذرا غفاری نوران؛ اصغر نخستین گلدوست؛ آذر کیامرثی


اثربخشی آموزش فراشناخت بر فرسودگی تحصیلی، تعلل‌ورزی و ناامیدی تحصیلی دانش‌آموزان تیزهوش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1402

10.22098/jsp.2023.10432.5224

فضایل شاهماری سوها؛ محمد نریمانی؛ توکل موسی زاده؛ تورج هاشمی


پیش بینی خودنظم جویی تحصیلی و پایستگی تحصیلی دانش آموزان از طریق ادراک آنها از جو مدرسه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22098/jsp.2024.14031.5732

مطهره بامری؛ حسین جناابادی؛ غلامحسن پناهی


شناسایی عوامل موثر بر اضطراب امتحان در سازمان های آموزشی با استفاده از رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 24 اردیبهشت 1403

10.22098/jsp.2024.14603.5784

محمد نریمانی؛ نیما صادقزاده بلیل


بررسی شیوع ابتلا به اختلالات خوردن در دانش آموزان دبیرستانی شهر اردبیل

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 08 خرداد 1403

10.22098/jsp.2024.14794.5810

محمد نریمانی؛ محسن نعمتی؛ پیمان آصف


اثربخشی آموزش مهارت‌های هوش اخلاقی بر همدلی دانش‌آموزان پسر زورگو

دوره 13، شماره 1، فروردین 1403

10.22098/jsp.2022.8140.4575

علی شیخ الاسلامی؛ نسترن سیداسماعیلی قمی


ساخت و هنجاریابی پرسشنامه ی هدفگذاری تحصیلی برای دانش آموزان دوره متوسطه اول

دوره 12، شماره 3، مهر 1402، صفحه 47-31

10.22098/jsp.2023.8219.4592

فرزین حق نظری اسفهلان؛ وحید نجاتی؛ حمیدرضا پوراعتماد